Dziennik budowy

 1. Rozpoczęcie budowy

  Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja zaplecza, początek prac przy wykopie fundamentowym

 2. Etap 0

  Stan zerowy

  Wykop fundamentowy, izolacje poziome, wykonanie fundamentów, początek prac przy wznoszeniu części nadziemnej budynku

 3. Etap I

  Stan surowy otwarty

  Wykonanie konstrukcji budynku i prac dekarskich, rozpoczęcie prac przy wykonawstwie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

 4. Etap II

  Stan surowy zamknięty

  Montaż stolarki okiennej, prace przy instalacjach wewnętrznych, prace przy elewacji budynku, początek prac tynkarskich i wylewkarskich.

 5. Etap III

  Wykończenie

  Montaż parapetów wewnętrznych, montaż urządzeń grzewczych, wykończenie części wspólnych, instalacja osprzętu elektrycznego, montaż drzwi do lokali.

 6. Etap IV

  Zakończenie budowy i przekazanie kluczy

Stan surowy zamknięty

Montaż stolarki okiennej, prace przy instalacjach wewnętrznych, prace przy elewacji budynku, początek prac tynkarskich i wylewkarskich.